This article is a stub. You can help Super Animal Royale Wiki by expanding it.

Túi đồ là nơi bạn có thể kiểm tra thông số vũ khí hoặc quản lí đồ mà bạn nhặt được suốt đường đi.

Các hành động bạn có thể làm với túi đồ

  • Nhấn nút [I] hoặc nút [Alt] để quản lí túi đồ của bạn.
  • Bạn chỉ cần kéo đồ bạn không cần ra ngoài để bỏ nó đi (hoặc nhấn nút [Y] trên điều khiển chơi game)
  • Các vũ khí có thể kéo từ ô này sang ô khác để chuyển chỗ (hoặc nhấn nút [X] trên điều khiển]
  • Bạn có thể nhấn nút [Shift] để bỏ 1 nửa số đồ trong túi (ví dụ: nếu bạn có 50 viên đạn nhỏ, bạn có thể nhấn [Shift] trong khi bỏ đồ để cho đồng đội 25 viên đạn nhỏ của bạn). Nhấn [A] trên điều khiển để làm điều tương tự.
  • Nút bật túi đồ và nút bỏ nửa số đồ có thể được chỉnh trong mục Cài đặt của game.
  • Giáp của bạn cũng hiển thị trong túi đồ nên nó cũng có thể bị bỏ nữa.
  • Giao diện đã được thêm vào trong túi đồ, áp dụng cho tất cả đồ vật trong túi đồ, hiển thị thông số vũ khí và nhiều hơn thế nữa.
  • Biểu tượng túi đồ sẽ hiển thị là đóng hoặc mở, tùy thuộc vào việc bạn có đang ở trong giao diện túi đồ hay không.

Ảnh sưu tầm

Lịch sử của chiếc túi đồ

  • 0.92.0 Túi đồ bắt đầu xuất hiện
  • 0.92.1 Rất nhiều thay đổi và cải tiến được thực hiện
Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.